Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr - odměňování zaměstnance

1.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr – odměňování zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Za práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr přísluší zaměstnanci odměna. Podle § 138 ZP se výše odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr sjedná se zaměstnancem v příslušné dohodě. Odměna nemusí zahrnovat povinné složky mzdy nebo platu, jako jsou příplatky za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci v noci, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí atd., protože v souladu s ustanoveními § 77 ZP není zaměstnavatel povinen tyto příplatkové mzdy poskytovat. Zaměstnavatel je oprávněn tyto příplatky poskytovat, pokud se tak dohodne se zaměstnancem v dohodě samotné nebo tyto nároky zakotví ve vnitřním předpisu. Obdobně to platí i pro nárok na cestovní náhrady.

Zákoníkem práce je ale omezena minimální výše odměny, která nesmí být nižší než minimální mzda, nikoliv však její maximální výše. Přesto však při výkonu práce na základě dohod musí být zaměstnavatelem respektována zásada rovného zacházení i v oblasti odměňování, podle které přísluší za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejná mzda, plat či odměna z dohody.

Podle § 77 odst. 2 písm. h) ZP nesmí být odměna u dohod nižší než minimální mzda. Základní sazba minimální mzdy činí 9 900 Kč za měsíc nebo 58,70 Kč za hodinu při 40hodinové týdenní pracovní době (platné od 1. 1. 2016). Při jiné délce týdenní pracovní doby je nutné hodinovou výši minimální mzdy upravit. Přestože se na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nevztahuje právní úprava nejnižší úrovně zaručené mzdy, měla by být odměna v minimální výši (minimální mzda) uplatněna jen u nejjednodušších prací, jejichž náročnost odpovídá prvnímu stupni zaručené mzdy, aby nedocházelo k diskriminaci z hlediska odměňování. U náročnějších prací by měla odměna odpovídat náročnosti, odpovědnosti a společenskému významu vykonávané práce.

Nedosáhne-li odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek ve výši rozdílu mezi výší této