Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DPH verzus obstarávacia cena majetku

12.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.1.5 DPH verzus obstarávacia cena majetku

Ing. Ján Mintál; Ing. Peter Horniaček

Podľa ustanovenia § 25 ods. 5 ZDP je súčasťou vstupnej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku aj:

a. daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

b. daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a nemôže ju odpočítať alebo časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom podľa ZDPH

Pri zaradení hmotného hnuteľného majetku je rozhodujúca jeho vstupná cena 1 700 eur. Spoločnosť zakúpila prístroj za cenu 1 800 eur, čo je cena vrátane DPH. Cena bez DPH je 1 500 eur. Akú cenu považovať za vstupnú cenu?

Odpoveď na túto otázku vyplýva priamo z ustanovenia § 25 ods. 5 ZDP. Nakoľko nie je uvedené, či predmetná spoločnosť je platiteľom DPH alebo nie, stanovisko bude mať alternatívny charakter.

V prípade, ak spoločnosť je platiteľom DPH, bude pre ňu vstupnou cenou cena bez DPH – t. j. 1 500 eur, nakoľko na časť týkajúcu sa hodnoty DPH sa uplatní nárok na odpočítanie dane podľa § 49 ZDPH. Tu je dôležité poznamenať, že v danom prípade nedochádza k naplneniu podmienky výšky vstupnej ceny pre hmotný hnuteľný majetok odpisovaný podľa ZDP (t. j. vstupná cena je menej ako 1 700 eur).

V prípade, ak spoločnosť nie je platiteľom DPH, potom priamo z § 25 ods. 5 písm. a) ZDP vyplýva, že vstupnou cenou pre ňu bude cena vrátane DPH – t. j. 1 800 eur. To znamená, že v tomto prípade prístroj spĺňa podmienky pre hmotný hnuteľný majetok odpisovaný podľa ZDP a teda výdavky súvisiace s jeho obstaraním (1 800 eur) si do daňových výdavkov spoločnosť uplatní postupne prostredníctvom daňových odpisov.

Do 31. 12. 2014 bola platná možnosť alternatívneho uplatnenia DPH z hmotného majetku, na ktorej odpočítanie nemá