Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Druhy miestnych daní

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.1 Druhy miestnych daní

Kolektív autorov

Súčasťou sústavy miestnych daní sú:

  • - daň z nehnuteľností,
  • - daň za psa,
  • - daň za užívanie verejného priestranstva,
  • - daň za ubytovanie,