Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k územní působnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

DUZP u služby související s nájmem

9.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh novelizace zákona o DPH praktičtěji upravuje den uskutečnění zdanitelných plnění souvisejících s nájmem.

Podle současného znění zákona o DPH, pokud pronajímatel nakupuje služby vztahující se k pronájmu nemovité věci od třetí osoby a poskytuje je nájemci, postupuje při určení dne uskutečnění zdanitelného plnění podle obecných ustanovení zákona. Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve.

U služeb poskytovaných v souvislosti s nájmem nemovité věci (např. úklidové služby či služby ostrahy) není toto pravidlo příliš praktické. Zpravidla je služba již dávno poskytnuta, nicméně pronajímatel jako

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu DU profi.
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333  duprofi@du.cz