dnes je 19.8.2019
Input:

Ekonomická činnost

14.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.5 Ekonomická činnost

Ing. Ondřej Babuněk

Právní úprava

§ 5 odst. 3 ZDPH – Osoby povinné k dani

Komentář

Pojem ekonomická činnost je nově uveden v § 5 odst. 3 ZDPH. Nově odst. 3 zjednodušuje vymezení ekonomické činnosti v tom smyslu, že vypouští zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a nahrazuje je pojmem výkon svobodných a jiných obdobných povolání podle jiných právních předpisů. Zákonodárce skrze důvodovou zprávu nově vymezuje ekonomickou činnost tak, že soustavnost činnosti je až důsledkem samotného výkonu činnosti, jejímž cílem je získávání pravidelného příjmu. Pouze pro úplnost je nutné uvést, že se jedná o příjem a nikoli o zisk generovaný z takovéto činnosti. Zisk je v tomto ohledu zcela nepatřičný. Pakliže je tedy vyhlídkou činnosti získávání pravidelného příjmu, lze hovořit o tom, že takováto činnost je ekonomickou činností ve smyslu § 5 odst. 3 ZDPH.

Příklad

Petr Novák