dnes je 22.6.2021

Input:

Finanční leasing zařízení pro výrobu energie ze slunečního záření

29.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.3 Finanční leasing zařízení pro výrobu energie ze slunečního záření

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 21d odst. 2 ZDP a § 24 odst. 4 ZDP [oba ve znění od roku 2015, před tím byla úprava v § 24 odst. 16 ZDP] uvádějí podmínky, za nichž je daňově účinnou úplata u finančního leasingu zařízení pro výrobu energie ze slunečního záření, které je odpisováno vlastníkem podle § 30b ZDP (jde o majetek zařazený pod v zákoně uvedené kódy klasifikace produkce využívaný pro výrobu energie ze slunečního záření).

Úplata za užívání je daňovým nákladem za předpokladu splnění následujících podmínek:

  • doba užívání trvá nejméně 240 měsíců (počítá se ode dne, kdy byla věc uživateli přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání),

  • uživatel, který je fyzickou osobou, zahrne odkoupený majetek po ukončení finančního leasingu do svého obchodního majetku.

2008–2010   2011–2014   2015–2019  
Samostatně neupraveno, podmínky pro finanční leasing se řídí podle „klasické varianty” v § 24 odst. 4 ZDP, příp. „mimořádné varianty” pro majetek odpisovaný podle § 30a ZDP.   Vymezení v samostatném ustanovení § 24 odst. 16 ZDP.   Úprava shodná s rokem 2014, ale součástí § 21d odst. 2 ZDP a § 24 odst. 4 ZDP.  

Komentář:

V režimu do 31. 12. 2010 bylo možné realizovat finanční leasing takového zařízení buď „klasickou variantou” s podmínkami podle § 24 odst. 4 ZDP,

Nahrávám...
Nahrávám...