Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Finanční zdroje

17.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.2
Finanční zdroje

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a Ing. Jana Ištvánfyová

Krátkodobé úvěry

Na účtech účtové skupiny 23 se účtuje na základě oznámení banky o přijatých nebo provedených platbách (bankovní výpisy). Vklady nebo výběry peněz v hotovosti, převody mezi bankovními účty lze účtovat prostřednictvím účtu 261 – Peníze na cestě. V této skupině se také účtuje o krátkodobých bankovních úvěrech poskytnutých nejvýše na dobu jednoho roku, o překlenovacích úvěrech, pokud nebyly řešeny v rámci účtu Peněžní prostředky na účtech, o krátkodobých úvěrech poskytnutých na základě eskontovaných směnek apod. Analytické účty se vedou podle jednotlivých účtů bankovních úvěrů otevřených účetní jednotce.

Účet 231 – Krátkodobé úvěry

231 – Krátkodobé úvěry

Na tomto účtu se účtují úvěry poskytnuté bankou na dobu jeden rok a kratší se souvztažným