Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Identifikované osoby

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Identifikované osoby

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 6g, § 6h, § 6i, 6j, 6k, 6l ZDPH – Identifikované osoby

2013–2014   2015–2017  
Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně (nový dopravní prostředek, zboží, které je předmětem spotřební daně, ostatní zboží, pokud celková hodnota pořízeného zboží bez daně překročí v běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč – vazba na § 2 a § 2a ZDPH), kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci třístranného obchodu, jsou ode dne prvního pořízení tohoto zboží identifikovanými osobami.   Identifikovanou osobou se nadále stává osoba povinná k dani za podmínek uvedených v letech 2013–2014. Od roku 2015 však přibyla do části ZDPH Identifikované osoby tři nová ustanovení. Jedná se o situace, kdy se osoba povinná k dani ze zákona stává, či nově dokonce může stát identifikovanou osobou.  
Osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.   Osoba povinná k dani, která není plátcem, se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která bude poskytovat vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, je identifikovanou osobou ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí, kterým je tato osoba registrována.  
 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: