dnes je 24.4.2019
Input:

Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

13.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

Verlag Dashöfer

Jednotlivé účty řešené NÚR, KDP či soudním judikátem

Účet  NÚR
Interpretace Národní účetní rady   
JUD 
Judikáty  
KDP 
Zápisy Koordinačního výbory Komory daňových poradců a GFŘ  
01x   I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku  

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek


l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
 7 Afs 53/2013-37
Know-how oddělitelné od autora, zachytitelné na hmotném podkladu 
 
   
014   I-16: Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene          
015   I-2: Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech          
02x   I-5: Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku  

I-14: Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace  

I-22: Dotace v cizí měně  

I-25: Ocenění po předchůdci

I-26: Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
   Technické zhodnocení pronajatého/podnajatého majetku
Ing. M. Thelenová
M. Neškrábalová
18.3.2015  
021   I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů    1 Afs 120/2013-46
Dočasnost stavby dle stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí 
Technické zhodnocení  
Olga Holubová
13. 10. 2011   
022   I-20: Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů     3696/10 - Technické zhodnocení pořízené nájemcem a ukončení nájmu z pohledu DPH  
(Ústavní soud 15. 6. 2011)   
Technické zhodnocení  
Olga Holubová
13. 10. 2011   
031   I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku  

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
      
032   I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku  

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
      
041   I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku  

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene    
    Technické zhodnocení  
Olga Holubová
13. 10. 2011   
042   I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dlouhodobého majetku
 
I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace  

I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  

I-22 Dotace v cizí měně  

I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání 
2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky)    
Technické zhodnocení  
Olga Holubová
13. 10. 2011 

Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal24. 4. 2013  
07x  I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
  
073         Změny v režimu zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her od 1. 1. 2012 - Odpisování hmotného a nehmotného majetku  
Ing. David Kužela
28. 11. 2012   
074   I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene          
08x I-25 Ocenění po předchůdci

I-26 Slevy z pořizovací ceny DHM v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání

l-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

l-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek 
  
082         Změny v režimu zdanění provozovatelů loterií a jiných podobných her od 1. 1. 2012 - Odpisování hmotného a nehmotného majetku  
Ing. David Kužela
28. 11. 2012   
111     2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky)  

2 Afs 84/2013-36
Skladová evidence nemusí být vedena, ale musí být prokázán stav zásob 
   
121 l-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností   
122   
123   
131     2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky)    
   
311   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele  

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky    
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví - stavební zakázky    
Daňový režim odpisu pohledávek v souvislosti s přijatým pojistným plněním  
Ing. Petra Pospíšilová
13. 10. 2011

Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c  
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., 
Radek Novotný
11. 7. 2012   
315   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele        Daňový režim odpisu pohledávek v souvislosti s přijatým pojistným plněním  
Ing. Petra Pospíšilová
13. 10. 2011

Změna tvorby opravné položky podle § 8 na tvorbu opravné položky podle § 8c  
Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., 
Radek Novotný
11. 7. 2012   
321   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku    
    Vliv kurzových rozdílů na dodanění závazků  
Ing. Radislav Tkáč
8. 9. 2010   
325   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele          
331     3 Ads 119/2010-58
Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu účast na nemocenském pojištění    
   
336     3 Ads 119/2010-58
Souběh výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodních společností či družstev a pracovněprávního vztahu účast na nemocenském pojištění    
   
341   I-3 Rezerva na splatnou daň        Účetní a daňové dopady prominutí daně z příjmů z důvodu povodní a záplav
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
9. 10. 2013

Účtování o prominutí úhrady platebních povinností na dani z příjmů z důvodu mimořádných událostí
Ing. Otakar Machala
23. 1. 2013  
345     5 Afs 24/2008-63
Daň z nemovitostí: plošná stavba    
   
346   I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace  

I-22 Dotace v cizí měně    
    Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal24. 4. 2013  
347   I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

I-22 Dotace v cizí měně    
    Náklady spojené se získáním investiční dotace
Ing. Otakar Machala
Ing. Jiří Nesrovnal
24. 4. 2013  
351   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele          
352   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele          
353         Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob  
Martin Kopecký
14. 9. 2011   
361   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele          
362   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele          
364   I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend)  

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu    
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku  

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy    
   
378   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele  

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace  

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku  

I-22 Dotace v cizí měně  

I-23 Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky    
2 Afs 101/2008-143
Účetnictví - dohadné účty aktivní    
   
379   I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele  

I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku    
      
38x  4 Afs 30/2014-34
Časové rozlišení a dohadné účty používání 
 
381   I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál)  

I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene    
      
383     1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění  

1 Afs 114/2016-26
Účtování o úrokovém závazku prostřednictvím výdajů příštích období a povinnost srazit srážkovou daň 
   
384   I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek (záruční paušál)  

I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace  

I-22 Dotace v cizí měně    
5 Afs 49/2011-100
Účetnictví stavební zakázky    
   
388   I-18 Dohadné položky v cizí měně    2 Afs 101/2008-143
Účetnictví dohadné účty aktivní  

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví sleva z ceny  

1 Afs 67/2011-238
Účetnictví prémie zaměstnanců; pojistné plnění    
   
389   I-18 Dohadné položky v cizí měně    2 Afs 36/2006-77
Dohadné účty pasivní (např. nevyfakturované dodávky)  

8 Afs 35/2010-106
Dohadné účty pasivní versus rezerva u ročních odměn zaměstnanců  

2 Afs 39/2010-116
Účetnictví – Dohadné účty pasivní na manažerské služby  

1 Afs 48/2004-92
Účetnictví - sleva z ceny  

8 Afs 1/2012-58
Účetnictví nevyčerpaná dovolená, odměny za výkonnost, doplatky odměn ke smluvním mzdám, top pracovníci, bonusy, projekt zákazník, prémie za 4. čtvrtletí, mimořádné odměny  

2 Afs 266/2015-42
Oprávněnost dohadné položky 
Účtování o nevyčerpané dovolené ve vazbě na novelu zákoníku práce
Ing. Otakar Machala
Mgr. Edita Ševcovicová
Ing. Jana Skálová Ph.D.
23. 1. 2013  
391  2 Afs 58/2015-78
Časové hledisko dodanění zrušené bankovní opravné položky (rezervy) 
Tvorba daňových opravných položek v situaci, kdy věřitel neprovede vzájemný zápočet
Bc. R. Kulínský
Ing. V. Sopkuliak
17. 12. 2014  
41x
43x
 
I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu  Daňový režim výplaty oceňovacích rozdílů
Bc. R. Kulínský
Ing. V. Sopkuliak
18. 3. 2015  
411       Uplatňování DPH v případě nepeněžních vkladů a souvislosti v oblasti účetnictví a daně z příjmů právnických osob  
Martin Kopecký
14. 9. 2011   
423   I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku          
427  I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku      
427Od 1.1.2014  l-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách     Oprava účetní chyby minulých let od 1. ledna 2013
Ing. Eva Zemanová
3. 6. 2013  
428   I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv  

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech  

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence  

I-9 Odložená daň - první vykázání  

I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend)  

I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu  

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období 
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku  

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy    
   
429   I-1 Přechodné rozdíly pří výchozím uznání aktiv  

I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech  

I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence  

I-9 Odložená daň - první vykázání  

I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé období
 
    Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny  
Ing. Daniel Šváb
23. 2. 2011   
431   I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend)  

l-31 Mezitímní účetní výkaznictví 
29 Cdo 4284/2007
Mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku  

29 Cdo 1326/2009
Tantiémy vs. dividendy    
Uplatnění daňové ztráty u stálé provozovny  
Ing. Daniel Šváb
23. 2. 2011   
451     1 Afs 86/2012-27
Rezerva na opravy HM

8 Afs 41/2013-47
Prokázání důvodů tvorby rezervy na opravy majetku  
   
453   I-3 Rezerva na splatnou daň