Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1072

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1072

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Přírůstek movité věci]

Komentované ustanovení NOZ zakotvuje pro movité věci stejnou zásadu ohledně jejich přirozených přírůstků jako § 1066 pro pozemky a jiné nemovité věci.

Za přírůstek jsou považovány plody a užitky věci, jež jsou definovány v § 491. Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy. Plody a užitky se stávají samostatnou věcí v právním smyslu teprve oddělením od věci hlavní.

Co jsou movité věci, definuje § 498 odst. 2 per exclusionen jako veškeré věci, ať hmotné