Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1073

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1073

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Plody, které vydává zvíře]

NOZ upravuje obecnou zásadu, že přírůstek náleží vlastníku věci hlavní, zvlášť i pro (živá) zvířata, jelikož podle současné právní úpravy živá zvířata již nejsou považována za věci movité (§ 494).

U zvířat přicházejí v úvahu jen plody jako to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho (§ 491 odst. 1), na rozdíl od užitků, které věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy (§ 491 odst. 2).

Plody zvířat jsou proto jak mláďata, tak i vlna, mléko a vejce, dříve označovaná jako užitky. Maso jatečních zvířat za plody považováno není