Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1079

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1079

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Smísení věcí stejného druhu]

Komentované ustanovení upravuje výjimku z obecného režimu nakládání se smísenými věcmi. Zákon výslovně stanoví, že obecná úprava § 1078 se neuplatní v případě smísení movitých věcí téhož druhu, zejména dojde-li k němu při úschově (§ 2402 a násl.).

V takovém případě nemá vlastník věci, která byla použita ke smísení, možnost zvolit si řešení, které je pro něj nejvýhodnější, ale musí se zcela podřídit režimu § 1079, podle něhož na něj automaticky přechází vlastnictví poměrné části smísených věcí.

Věci movité jsou věci, které nejsou nemovité (§ 498). Legální