Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1079

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.3.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1079

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Smísení věcí stejného druhu]

Komentované ustanovení upravuje výjimku z obecného režimu nakládání se smísenými věcmi. Zákon výslovně stanoví, že obecná úprava § 1078 se neuplatní v případě smísení movitých věcí téhož druhu, zejména dojde-li k němu při úschově (§ 2402 a násl.).

V takovém případě nemá vlastník věci, která byla použita ke smísení, možnost zvolit si řešení, které je pro něj nejvýhodnější, ale musí se zcela podřídit režimu § 1079, podle něhož na něj automaticky přechází vlastnictví poměrné části smísených věcí.

Věci movité jsou věci, které nejsou nemovité (§ 498). Legální

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: