Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1283

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1283

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Služebnost užívání]

Jako věcné právo k věci cizí lze zřídit i užívací právo, a to jak k věcem nemovitým, tak movitým. V praxi však bude častější služebnost užívacího práva k věci nemovité, např. služebnost doživotního užívání stavby popř. pozemku, jehož součástí je stavba, k jejímuž zřízení často dochází při darování předmětných nemovitostí v rámci rodiny.

Ačkoliv byl tento institut hojně využíván i za platnosti ObčZ, a to bez konkrétní právní úpravy, svůj předobraz má v obecném zákoníku občanském (1811), konkrétně v jeho § 504 a násl.

Jedná se o služebnost osobní, která je zřizována pro vlastní potřebu oprávněného a jeho domácnosti resp. těch, kteří jeho domácnost tvoří (např. manžela a dětí).

Pro zjištění rozsahu užívání („potřeba”) je rozhodný stav v době zřízení služebnosti. Zákon výslovně uvádí, že změní-li se potřeby oprávněného po zřízení služebnosti,