Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1284

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1284

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Práva vlastníka vůči uživateli]

Zatímco § 1283 upravuje práva oprávněného ze služebnosti užívání věci a jejich rozsah, § 1284 upravuje práva a povinnosti vlastníka věci, která je služebností dotčena.

Kromě obecně platné zásady, že vlastník věci je povinen strpět její užívání ze strany oprávněného (§ 1257) v rozsahu nutném pro potřeby oprávněného a jeho domácnosti, platí následující pravidla:

  1. Vlastníkovi náležejí všechny užitky, které může brát bez zkrácení práv uživatele. Např. v případě