Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1290

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1290

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Jiné než nutné stavební práce]

Právní úprava situace, kdy se vlastník //vlastník rozhodne provést stavební práce na věci, která je předmětem požívacího práva, ačkoliv se nejedná o práce nutné vyvolané náhodou nebo stářím stavby, opět vychází z občanského zákoníku obecného (1811), který ve svém § 516 uváděl: „Stavby, které nejsou nutny, ačkoliv jsou jinak zvýšení výnosu prospěšny, není požívatel povinen povoliti bez úplného odškodnění.

Podle NOZ je poživatel povinen i nikoliv nutné stavební práce snášet jen tehdy, pokud to není na újmu jeho požívacímu právu, nebo pokud tím došlo k újmě na jeho požívacím právu, nahradí-li se mu všechna škoda.

V praxi přitom lze vycházet z toho, že požívací právo stavebními pracemi spíše dotčeno bude. Pak je poživatel povinen je strpět tehdy, jen bude-li mu nahrazena škoda. Rozsah škody je ale obvykle možno zjistit až po dokončení stavebních prací. Je proto vhodné předem uzavřít dohodu o tom, že škoda bude nahrazena a jakým způsobem (např. jednorázovou paušální částkou). Tato dohoda může sloužit jako indikátor vlastníkovy ochoty škodu nahradit.

Nebude-li vlastník přese všechno ochoten poživateli vzniklou škodu nahradit, bude se poživatel muset se svým nárokem obrátit na soud. Pro ten účel je vhodné

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: