Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1294

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1294

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zužitkovatelné věci]

Ustanovení § 1294 je první ze tří ustanovení, která jsou společná jak pro služebnost užívacího práva, tak pro služebnost požívacího práva.

Vztahuje se k užívání a požívání zužitkovatelných zastupitelných věcí. Věci zastupitelné jsou věci movité, které mohou být nahrazeny jinou věcí téhož druhu (§ 499), obvykle podle počtu, míry nebo váhy; nejtypičtějším případem jsou peníze. Existují věci, které jsou typicky zastupitelné, i věci, které mohou být někdy zastupitelné a někdy nezastupitelné, určené individuálně, a to v závislosti na konkrétní dohodě stran (např. předmětem kupní smlouvy může být jakýkoliv osobní automobil daného typu či konkrétní vůz specifikovaný svým VIN; do úschovy lze dát peněžní částku i