Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1298

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.5.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1298

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Rozsah užívání bytu]

Ustanovení § 1298 konkretizuje obecnou zásadu § 1283 resp. § 1258 o rozsahu služebnosti. Tak i v případě služebnosti bytu se služebnost prostorově vztahuje jen k těm částem domu, které byly výslovně uvedeny ve zřizovacím právním jednání, popř. podle toho, co je obvyklé (§ 1258). Oprávněný ani členové jeho domácnosti nejsou oprávněni užívat/požívat jiné části domu, a to ani tehdy, zvětší-li se jejich potřeby po vzniku služebnosti (§ 1283). Například není možné, aby oprávněný bez dalšího zabral další místnost v domě, k jehož části má zřízenu služebnost bytu, poté, co se mu narodí další dítě, a to ani kdyby tato místnost nebyla využívána.

A contrario pak platí, že se všemi ostatními prostorami v domě může nakládat vlastník domu. Vlastník části domu nedotčené služebností bytu může užívat sám, ale může je přenechat k užívání i třetím osobám, např. formou nájmu nebo jiné služebnosti bytu, a to zcela nezávisle na vůli oprávněného ze služebnosti bytu, která se týká jiných částí domu.

Oprávněný nesmí vlastníkovi bytu znesnadňovat dohled nad řádným užíváním bytu, vlastník je ale limitován čl. 12 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a