Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k zemi:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k územní působnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1300

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.6.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1300

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zrušení služebnosti dohodou]

Komentované ustanovení výslovně zakotvuje, že dojde-li k zrušení služebnosti zapsané ve veřejném seznamu (obvykle v katastru nemovitostí) dohodou, nezaniká služebnost okamžikem účinnosti příslušné dohody, ale až jejím výmazem z tohoto seznamu [tj. vkladem jejího zániku do katastru nemovitostí, a to k okamžiku, kdy návrh na zápis došel katastrálnímu úřadu, jak stanoví § 10 zákona č. 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)], srov. též § 1262. Na rozdíl od zániku služebnosti uplynutím sjednané doby (§ 1300 odst. 2) či

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Právo | Super
Největší on-line knihovna v ČR
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333  duprofi@du.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 20 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví,
  personalistiky a mezd
 • 220 - 260 nových garantovaných článků
  každý měsíc
 • Více než 500 právních předpisů
 • Garance aktuálnosti a správnosti
 • On-line semináře zdarma
 • Možnost získání Certifikátu celoživotního
  vzdělávání
 • Bezplatný odpovědní servis
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: