Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1306

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1306

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Prodlení povinného]

Ustanovení § 1306 má několik možných výkladů. Důvodová zpráva k NOZ k němu uvádí toto: „Pravidelně je právo z reálného břemene v tom, že ten, kdo je z něho oprávněn, má prvoplánově právo na plnění a, nebude-li plněno, pak mu náleží právo na náhradu, pro niž je možné vést exekuci na zatíženou věc. Hodnota věci tak zajišťuje plnění povinností z reálného břemene.” Níže uvedený výklad vychází ze shora naznačené interpretace, přičemž lze očekávat, že bude dále upřesňován soudní praxí.

Pokud povinný z reálného břemene nesplní svou povinnost odpovídající reálnému břemeni, které spočívá v opakovaném plnění, tj. slovy NOZ „zadrží dávku”, a následně dojde k převodu nebo přechodu vlastnického práva k povinné věci, aniž by došlo ke splnění povinnosti, může oprávněný dlužné plnění stále požadovat po původním povinném, za jehož vlastnického práva pohledávka dospěla (stala se splatnou).

Může ale místo toho žádat peněžitou náhradu za dlužné plnění (např. když již původní plnění není možné nebo potřebné), a to jak po původním vlastníkovi povinné věci, tak po vlastníkovi přítomnému (současnému), tj. po tom, kdo je vlastníkem povinné věci v době, kdy je náhrada