Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1307

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1307

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Nedostatečná kvalita zatížené věci]

Jelikož reálné břemeno spočívá v povinnosti vlastníka zatížené věci něco aktivně konat či plnit a tato povinnost obvykle přímo souvisí se zatíženou věcí (např. dodávka brambor ze zatíženého pozemku – zahrady), je logické, že zájmem oprávněného je, aby zatížená věc měla po celou dobu trvání reálného břemene stále stejnou kvalitu, kdežto zájem vlastníka zatížené věci může být opačný (má-li zájem zprostit se reálného břemene).

Proto NOZ vlastníkovi zatížené věci výslovně přikazuje zdržet se všeho, čím by se věc zhoršila. Nejde však o jakékoliv zhoršení, ale jen o zhoršení, které by bylo k újmě oprávněného z reálného břemene. Za zhoršení věci lze považovat zejména snížení jejího výnosu.

Porušení této povinnosti zakládá odpovědnost vlastníka zatížené věci za škodu (§ 2910 a násl.). Oprávněný z reálného břemene se může domáhat toho, aby vlastník upustil od (dalších) protiprávních zásahů do jeho práva žalobou podle § 1042 per analogiam.

Je však třeba mít na mysli, že NOZ pouze přikazuje zdržet se určitého jednání, ale nepřikazuje vlastníkovi zatížené věci aktivně konat. Zároveň je ale nutno brát

 
 Napište nám
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: