Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1308

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1308

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zánik reálných břemen]

Pokud se týče zániku reálných břemen, zakotvuje NOZ obdobnou aplikaci ustanovení o zániku služebností. Jedná se o § 1299 až § 1302, blíže viz komentář k těmto ustanovením zákona.

Zvláště je třeba poukázat na § 1299, který stanoví, že reálné břemeno zanikne, jestliže dojde k trvalé změně, pro kterou již zatížená věc nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě (odstavec 1) resp. že při trvalé změně vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněného se vlastník zatížené věci může domáhat omezení nebo zrušení reálného břemene za přiměřenou náhradu.

Vlastníci zatížené věci často ve snaze zbavit se věcného břemene sami podnikají kroky, které vedou ke změnám uvedeným výše.