Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2067

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2067

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Zvláštní ustanovení o neplatnosti darování]

Stejně jako u pořízení pro případ smrti, kterému v případě, kdy je za dědice stanoveno zdravotnické zařízení, v jehož péči pořizovatel je či jehož služeb pořizovatel využívá, zákonodárce do úpravy vložil výslovné ustanovení o tom, kdy je takové pořízení neplatné a jaké náležitosti musí mít, aby platné bylo, objevuje se stejný fenomén také v tomto ustanovení.

Zařízením poskytujícím zdravotnické služby je podle zákona o zdravotnických službách místo (zařízení, prostor), které je uzpůsobené k tomu, aby v něm mohly být poskytovány zdravotnické služby.

Zdravotnickými službami jsou služby zdravotní péče poskytované zdravotnickým personálem, konzultační služby, například také záchranná služba, zdravotnická doprava a nakládání s lidskými ostatky. Pod pojem zdravotnické služby obecně lze podřadit jakékoli služby poskytované kvalifikovanými pracovníky v rámci jejich pracovního zařazení (nikoliv svévolně), které se dotýkají lidského zdraví, péče o tělo, transportu, nakládání s ostatky, ale například také reprodukční služby, terapeutická centra a veterinární péče.

Poskytovatelem zdravotnických služeb smí být pouze fyzická či právnická osoba, která je držitelem platného oprávnění tyto služby poskytovat podle zákona o zdravotnických službách.

Proč vlastně zákonodárce toto ustanovení do zákona umístil? Za prvé celá problematika vychází z mnoha případů, které v minulosti nastaly a kdy judikatura postupně zaujímala stejné stanovisko. V minulosti přibývalo případů, kdy osoba v péči zdravotnického zařízení či odběratel služeb například pečovatelské služby pořídili v době využívání těchto služeb pořízení pro případ smrti, ve kterém svůj majetek či jeho část odkázala poskytovateli. V některých případech se mohlo jednat o situaci, kdy osoba stižená závažnou chorobou či ve stavu vyžadujícím nepřetržitou péči naznala, že takovým pořízením získá lepší péči, výhodu nebo exkluzivní služby; dále taková osoba mohla být ovlivněna pracovníky takového zařízení či přímo poskytovatelem pečovatelských služeb. Judikatura dospěla k závěru, že ne vždy musí být takové rozhodnutí skutečně svobodné a dobrovolné. Odhlédněme od případů, kdy osoba byla někým k takovému pořízení přiměna. Rozhodnutí k darování či k formulaci pořízení pro případ smrti musí být prosto nátlaku fyzického i psychického. U osob, které jsou na péči jiné osoby či zařízení závislé, lze jen těžko očekávat, že dokážou oddělit pomoc, která