Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2068

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2068

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Odvolání daru pro nouzi]

Základní zásadou darování je, že má být neodvolatelné (zásada neodvolatelnosti). Jedná se o jednání, kterým se dárce rozhodne zbavit se věci či práv ve prospěch obdarovaného. Společně o tomto jednání uzavřou smlouvu (zásada, že smlouvy zavazují), dar je dříve či později předán a zákonodárci se nejeví jako žádoucí uvádět některou ze stran kontraktu do nejistoty ohledně revokace jednání. Je však nutné zmínit dva případy, řekněme dvě krajní životní situace, které mohou v životě člověka nastat i bez většího přičinění, které umožňují dárci požadovat vrácení daru, či žádost po obdarovaném pomoc:

  1. Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá prostředků ani na nutnou výživu vlastní.
  2. Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá prostředků ani na nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je ze zákona povinen.

V obou případech je k revokaci daru potřeba, aby dárci po darování vznikl stav nouze v souvislosti s výživou. Nouze je definována jako nedostatek prostředků na zajištění základních a nezbytných potřeb. V prvním případě půjde o nedostatek prostředků majících sloužit k vlastnímu pokrytí nezbytných nákladů, tj. vlastní výživy, ošacení, bydlení, zdravotní péče, léků, ale i potřeb společenských, kulturních apod. V druhém případě půjde o potřebu a povinnost výživy vůči jiným