Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2078

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1.1.3.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2078

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Náhrada]

Obdarovaný má právo s předmětem daru svobodně a volně nakládat. V dispozičním právu není omezen, stejně jako by tomu bylo u věci, kterou neobdržel darem, ale například koupí. Jedná se o věc ve vlastnictví obdarovaného.

Dojde-li k revokaci daru v době, kdy obdarovaný již darovanou věc nevlastní, mohou nastat dvě situace:

  1. obdarovaný se věci zbavil zcela účelově, a to proto, že tušil, že k revokaci daru dojde,
  2. obdarovaný se věci zbavil, aniž by sledoval výše uvedený účel.

První případ cílí na účelové převody či zatížení majetku, který byl předmětem daru. Obdarovanému nemůže být jeho zlý úmysl ku prospěchu. Dárci by byl povinen vydat dar či jeho obvyklou cenu. Je-li dar znehodnocen nebo částečně spotřebován, je vůči dárci povinen k doplnění jeho obvyklé ceny.

V druhém případě obdarovaný věc převedl na jinou osobu například proto,