Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3053

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.4.13
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3053

Mgr. Pavla Krejčí

[Právnické osoby vzniklé před účinností obchodního zákoníku]

I v současné době ještě existují právnické osoby, které:

−vyvíjejí podnikatelskou činnost a zároveň

−vznikly před 1. 1. 1992, tj. před nabytím účinnosti obchodního zákoníku, a zároveň

−pro které v § 764 až § 766 ObchZ nestanovil, že se jejich právní povaha a vnitřní právní poměry nadále budou od 1. 1. 1992 řídit ObchZ, ani nestanovil povinnost převodu na obchodní společnosti či družstva podle ObchZ.

Komentované ustanovení pro tyto právnické osoby obsahuje výjimku z působnosti občanského zákoníku, když stanoví, že i nadále se právní povaha a vnitřní poměry těchto právnických osob budou řídit právními předpisy, podle nichž byly zřízeny. Komentované ustanovení bude dopadat především na národní podniky ustavené na základě hospodářského zákoníku. Sdružení s právní subjektivitou založená podle § 636 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodu, ve znění pozdějších předpisů (zákoník mezinárodního obchodu), jsou řešena ustanovením § 3052. Dopad komentovaného ustanovení je tedy užší než dopad § 767 odst. 2