Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3075

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.7.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3075

Mgr. Pavla Krejčí

[Byty zvláštního určení zřízené s příspěvkem státu]

Definice bytů zvláštního určení

Komentované ustanovení se vztahuje výlučně na byty zvláštního určení (§ 2300). Takové byty jsou určené pro:

−ubytování osob se zdravotním postižením,

−byty v domě se zařízením určeným pro osoby se zdravotním postižením,

−byty v domě s pečovatelskou službou.

Právní úprava v zákoně č. 102/1992 Sb.

Definice bytu zvláštního určení byla původně obsažena v § 9 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/2011 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. Podle tohoto právního předpisu byly byty zvláštního určení byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení mohl pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, pokud si to tato osoba vyhradila. Pokud byl byt zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, bylo možné tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si před vydáním doporučení vyžádal vyjádření krajského úřadu.

Vedle bytů zvláštního určení rozeznával zákon č. 102/1992 Sb. ještě byty v domech zvláštního určení, tj. byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany. Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení mohl pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, bylo možné tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Právní úprava v ObčZ

Tato právní úprava byla platná až do 1. 11. 2011, kdy byla právní úprava bytů zvláštního určení včleněna do § 685 odst. 4 ObčZ. Zde byly byty zvláštního určení definovány jako byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob a byty v domech zvláštního určení.

Výše uvedená právní úprava byla převzata do NOZ, ovšem s některými výjimkami.

Zvláštnosti nájmu bytu zvláštního určení

Podle NOZ nájem bytu zvláštního určení vykazuje některé zvláštnosti oproti běžnému nájmu:

  1. smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení zřizovatele bytu, tedy toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce (blíže výklad k § 2300),

b) zvláštní pravidla platí pro ukončení a přechod nájmu bytu zvláštního určení (k tomu blíže komentář k § 2301),

c) k bytu zvláštního určení je vyloučen vznik společného nájmu manželů (§ 745), pokud se pronajímatel s nájemcem (s doporučením zřizovatele) nedohodnou jinak (blíže výklad k § 2300).

Blíže k nájmu bytu zvláštního