Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 949

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 949

Mgr. Pavla Krejčí

[Péče řádného hospodáře]

Komentované ustanovení určuje základní pravidla výkonu funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte, jelikož opatrovník:

a) musí jednat s péčí řádného hospodáře,

b) nesmí podstupovat nepřiměřená rizika.

V souladu s § 896 odst. 1, který je třeba užít podpůrně, je dále opatrovník povinen bezpečně nakládat s peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě výdajů souvisejících s majetkem dítěte. „Zásadou je tedy zajištění jmění do zletilosti dítěte tak, aby mu byl ulehčen začátek samostatného života.1

Péče řádného hospodáře

Péče řádného hospodáře je vymezena především v § 159 odst. 1, přičemž se jí rozumí výkon funkce s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Je třeba, aby opatrovník postupoval při výkonu své funkce odpovědně a svědomitě a stejným způsobem, jako by šlo o jeho vlastní majetek.

Judikatura

Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5Tdo 1224/2006 ze dne 18. října 2006

Pojem péče řádného hospodáře lze přitom chápat tak, že řádný hospodář činí právní úkony týkající se obchodní společnosti odpovědně a svědomitě a stejným způsobem rovněž pečuje o její majetek, jako kdyby šlo o jeho vlastní majetek. Taková péče tedy nepochybně zahrnuje péči o majetek akciové společnosti nejen v tom smyslu, aby nevznikla škoda na majetku jeho úbytkem či znehodnocením, ale také aby byl majetek společnosti zhodnocován a rozmnožován v maximální možné míře, jaká je momentálně dosažitelná.

To v zásadě neznamená, že by opatrovník musel znát veškeré i odborné záležitosti týkající se spravovaného majetku. Opatrovník si může najmout odborný subjekt, který mu se správou v odborných věcech pomůže. Náklady na takový odborný subjekt jsou pak nákladem souvisejícím se správou jmění dítěte ve smyslu § 951 odst. 1, samozřejmě za předpokladu, že se jednalo o náklad potřebný.

Opatrovník musí při správě jmění dítěte postupovat tak, aby nepodstupoval nepřiměřená rizika.