Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 974

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 974

Mgr. Pavla Krejčí

[Prodloužení ústavní výchovy]

Dosažením zletilosti (18 let) nebo dosažením plné svéprávnosti před dosažením zletilosti většinou ústavní výchova končí. Komentované ustanovení však umožňuje, aby soud rozhodl o prodloužení ústavní výchovy proti vůli nezletilého až o jeden rok po dosažení zletilosti, tj. až do 19 let věku.

„Ústavní výchova je především institutem náhradní péče o dítě, tj. o osobu, které je třeba poskytovat péči, obstarávat její záležitosti apod., protože si je z důvodu nedostatku věku nemůže obstarávat sama. Její prodloužení po dosažení zletilosti jde tedy nad rámec účelu, neboť již nejde o ochranu nezletilého, ale o určení místa pobytu a životného režimu zletilého.”1

Důležité důvody pro prodloužení

Soud o prodloužení ústavní výchovy může rozhodnout pouze v případě, kdy jsou pro to dány důležité důvody. Soud totiž svým rozhodnutím fakticky omezuje osobní svobodu zletilé osoby, a to většinou proti její vůli. Zletilý se musí rozsudku o prodloužení ústavní výchovy podřídit. Takové důvody mohou být dány například tehdy, kdy by ústavní výchova nařízená do doby dosažení zletilosti dítěte zjevně nenaplnila účel, protože by trvala příliš krátce.

Judikatura

Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 5. února 2014, sp. zn. 61 Co 605/2013

V případě, že ústavní výchova nezletilého M. by byla nařízena pouze do nabytí jeho zletilosti, tj. na dobu zhruba 2 měsíců, nemohla by splnit svůj účel, proto odvolací soud ústavní výchovu nařídil na období šesti měsíců. Ústavní výchovu tak nařídil na období částečně zahrnující i období po dosažení zletilosti, což učinil v souladu s § 974, který soudu umožňuje z důležitých důvodů ústavní výchovu prodloužit až o 1 rok po dosažení zletilosti. V tomto případě by nařízení ústavní výchovy jen do nabytí zletilosti nezletilého M. a následné bezprostředně navazující řízení o prodloužení ústavní výchovy zahájené před dovršením zletilosti nezletilého s ohledem na krátkou dobu zbývající do dosažení jeho zletilosti bylo pouze formální, neboť soud prvního stupně by vycházel fakticky z téhož skutkového stavu, z jakého vychází odvolací soud v tomto rozsudku.

Soud bude o každém případu případného prodloužení ústavní výchovy rozhodovat individuálně a bude zvažovat všechny okolnosti pobytu nezletilého v zařízení poskytujícím mu ústavní výchovu. Kromě již výše uvedeného důvodu naplnění účelu ústavní výchovy, může být dalším důvodem, pro který může být ústavní výchova prodloužena, ochrana zdravotního stavu nezletilého (např. dokončení určité léčby, která se mu v zařízení dostává).

Řízení o prodloužení ústavní výchovy

„Soud musí o