dnes je 24.4.2024

Input:

Kontrolní hlášení - povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podání

15.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

4.30.1 Kontrolní hlášení – povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podání

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 101c ZDPH§ 101f ZDPH – Kontrolní hlášení – Povinnost podání, náležitosti, lhůty pro podání

2016–2017   2018–31. 3. 2019   1. 4. 2019–2024  
Plátce je povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

b) přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,

c) ve zvláštním režimu pro investiční zlato

1. přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5 ZDPH,

2. uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c) ZDPH, nebo

3. investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7 ZDPH.  
S účinností od 1. 1. 2018 je nahrazeno ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH novým, které konkrétně vymezuje, že plátce je povinen v kontrolním hlášení kromě obecných náležitostí podání uvést:

a) identifikační a kontaktní údaje plátce,

b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,

c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně a

d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.  
V oblasti kontrolního hlášení dochází ke dvěma drobným změnám.

První z nich znamená pouze formulační úpravu ustanovení § 101c písm. a) a b) ZDPH.

Plátce je dle § 101c ZDPH povinen podat kontrolní hlášení, pokud

a) uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal přede dnem uskutečnění takového plnění úplatu, ze které vznikla povinnost přiznat daň,

b) ze zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, které přijal, nebo z úplaty, kterou přede dnem uskutečnění takového plnění poskytl,

  1. vznikla tomuto plátci povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 2, 3 nebo § 108 odst. 4 písm. a) nebo

  2. uplatňuje nárok na odpočet daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce.
 
Nahrávám...
Nahrávám...