Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k zemi:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k územní působnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Kurzové rozdíly

18.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3
Kurzové rozdíly

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. a Ing. Jana Ištvánfyová

Majetek a závazky vyjádřené v cizí měně přepočítávají účetní jednotky na českou měnu:

 • k okamžiku uskutečnění účetního případu – kursové rozdíly vznikající v průběhu účetního období,

 • ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka.

Pro přepočet cizí měny na českou měnu se užívá kurs devizového trhu stanovený ČNB, a to tzv. denní kurs nebo pevný kurs k určitému datu, který účetní jednotka používá po předem, vnitřním předpisem stanovenou dobu. Stanovená doba nesmí přesáhnout účetní období. Při používání pevných kursů může účetní jednotka změnit svým rozhodnutím pevný kurs i

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Největší on-line knihovna v ČR
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333  duprofi@du.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 20 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví,
  personalistiky a mezd
 • 220 - 260 nových garantovaných článků
  každý měsíc
 • Více než 500 právních předpisů
 • Garance aktuálnosti a správnosti
 • On-line semináře zdarma
 • Možnost získání Certifikátu celoživotního
  vzdělávání
 • Bezplatný odpovědní servis
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: