Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Majetkový prospěch jako předmět daně z příjmů

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.11 Majetkový prospěch jako předmět daně z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 4a písm. m) ZDP (v úpravě od roku 2015) řeší osvobození příjmu v podobě majetkového prospěchu u fyzické osoby, je-li:

    • - vydlužitelem při bezúročné zápůjčce, nebo
    • - vypůjčitelem při výpůjčce nebo
    • - výprosníka při výprose.
  • § 17 odst. 1 písm. d) ZDP (v úpravě od roku 2015) řeší stejné osvobození příjmu majetkového prospěchu u právnické osoby.

Vývoj posuzování majetkového prospěchu ukazuje následující tabulka:

Do 2013   2014   2015–2018  
Majetkový prospěch předmětem daně darovací (pokud u fyzických osob nepodléhal zdanění daní z příjmů).   Majetkový prospěch je vyloučen z předmětu daně (jak u fyzických, tak u právnických osob).   Majetkový prospěch je za určitých podmínek (viz dále pod tabulkou) osvobozen od daně z příjmů.  

Komentář:

Osvobození majetkového prospěchu (od roku 2015) se netýká příjmů fyzické osoby ze závislé činnosti. V ostatních případech je:

- majetkový prospěch osvobozen u fyzické osoby plně,