dnes je 22.6.2021

Input:

Minimální doba užívání u klasické varianty"

6.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.1 Minimální doba užívání u „klasické varianty”

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 21d odst. 2 ZDP uvádí jako jednu z podmínek, za kterých je úplata za užívání hrazená uživatelem v rámci finančního leasingu daňově uznatelným nákladem. Touto podmínkou je dodržení alespoň minimální doby užívání před vlastním odkupem majetku. Vymezení této podmínky bylo v minulosti několikrát změněno, viz tabulka.

Do 2007   2008–31. 3. 2009   1. 4. 2009–2010   2011–2014   2015–2018  
U movitého majetku 20 % doby daňového odpisování, minimálně 3 roky.   U movitého majetku minimálně doba daňového odpisování.   U movitého majetku
  • v 1. odpisové skupině 36 měsíců,

  • v 2. odpisové skupině 54 měsíců,

  • v 3. odpisové skupině 114 měsíců.

 
U movitého majetku minimálně doba daňového odpisování, lze ale zkrátit v 2. a 3. odpisové skupině až o 6 měsíců.   U movitého majetku minimálně doba daňového odpisování, lze ale zkrátit v 2. a 3. odpisové skupině až o 6 měsíců.  
U nemovitého majetku 20 % doby daňového odpisování, minimálně 8 let.   U nemovitého majetku minimálně 30 let.   U nemovitého majetku minimálně 30 let.   U nemovitého majetku minimálně 30 let.   U nemovitého majetku minimálně doba daňového odpisování zkrácená o 6 měsíců.  

Komentář:

Finanční leasing je od roku 2014 pro účely ZDP vymezen vlastní definicí v § 21d ZDP, do něhož byla od roku 2015 přesunuta úprava týkající se minimální doby z § 24 odst. 4 písm. a) ZDP.

Splnění podmínky minimální doby

Nahrávám...
Nahrávám...