Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mladiství

12.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Mladiství

Ing. Růžena Klímová

Před vstupem mladistvého občana do zaměstnání je nutné rozhodnout, která forma pracovněprávního vztahu bude pro obě strany nejvhodnější. Pokud je mladistvý zaměstnanec přijat na práce, kde rozsah výkonu práce nepřesáhne 300 hodin ročně, jeví se jako nejvhodnější uzavřít dohodu o provedení práce s tím, že odměna v kalendářním měsíci nebude vyšší než 10 000 Kč, aby nevznikla povinná účast na zdravotním a sociálním pojištění. Postup zaměstnavatele při uzavření dohody o provedení práce s mladistvým je stejný jako u jiných zaměstnanců. Zaměstnavatel se však může rozhodnout o uzavření dohody o pracovní činnosti. I zde platí stejné zásady jako u ostatních zaměstnanců.

U zaměstnanců mladších 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.

V § 243 – 247 ZP je zakotvena ochrana mladistvých zaměstnanců při výkonu práce. Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnance zaměstnávat prací přesčas a prací v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to třeba pro jejich výchovu k povolání, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let. Noční práce mladistvého zaměstnance musí bezprostředně navazovat na jeho práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.

Mladistvému zaměstnanci musí být přestávka na jídlo a odpočinek poskytnuta nejpozději po 4,5 hodinách výkonu práce.

Mladiství zaměstnanci nesmějí být zaměstnáváni pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou po