Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Náklady na ochrannú známku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.40 Náklady na ochrannú známku z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018

Ing. Ivana Galzelová

Ako spadajú ochranné známky pod ustanovenie paragrafu 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov. Ide o náklady na podanie prihlášky ochrannej známky, náklady na obnovu ochrannej známky vrátane mesačných servisných poplatkov (vedenie prihlášky v evidencii a sledovanie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR). Sú všetky tieto tituly daňovým výdavkom až po zaplatení?

V § 17 ods. 19 písm. b) ZDP sú uvedené náklady, ktoré sú uznané za daňový výdavok (podmienka zaplatenia) sa vzťahujú podľa písmena b):

  • výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na