dnes je 19.5.2019
Input:

Nárok na dávky nemocenského pojištění při zaměstnání malého rozsahu

22.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.2 Nárok na dávky nemocenského pojištění při zaměstnání malého rozsahu

Ing. Růžena Klímová

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši 3 000 Kč. Má-li zaměstnanec u téhož plátce více zaměstnání malého rozsahu v jednom kalendářním měsíci, příjmy ze všech zaměstnání malého rozsahu se sčítají. Pokud součet dosáhne výše rozhodného příjmu, je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění po dobu trvání takových zaměstnání.

Započitatelný příjem zúčtovaný až po skončení zaměstnání malého rozsahu se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo. U zaměstnání malého rozsahu neplyne ochranná lhůta. U zaměstnání malého rozsahu nevzniká nárok na ošetřovné a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou od 1. 2. kalendářního roku a se zaměstnavatelem má sjednanou mzdu ve výši 1 900 Kč měsíčně. Od února do června kalendářního roku je mu zúčtován měsíčně příjem jen ve výši 1 900 Kč a v měsíci červenci dosáhne příjmu 3 500 Kč.

Zaměstnanec v  měsíci červenci bude účasten nemocenského pojištění, z příjmu 3 500 Kč se odvede pojistné a pokud zaměstnanec bude uznán práce neschopným v tomto měsíci, bude mít nárok na náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) za dobu prvních 14 kalendářních dnů a pokud bude nemoc pokračovat, bude mít i nárok na nemocenské. Vznikne-li DPN až 1. 8. kalendářního roku a později, nárok na dávku nevznikne, protože v měsíci, kdy nevznikla účast na nemocenském pojištění, nevzniká nárok ani na dávku, ani na náhradu mzdy při DPN. Zaměstnavateli vzniká povinnost do 20. kalendářního dne následujícího měsíce oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání (zaměstnanec nastoupil do zaměstnání dne 1. 2. kalendářního roku) a označit na dokladu „Oznámení o nástupu do zaměstnání”, že se jedná o zaměstnání malého rozsahu. V daném případě oznámí nástup do 20. 8. Zaměstnavatel může s OSSZ dohodnout jinou lhůtu pro plnění povinností týkajících se nástupu do zaměstnání, skončení zaměstnání a změn těchto skutečností. Lhůta pro oznamování nástupu