Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

11.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 106a, § 106aa a § 106ab ZDPH – Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

2013–30. 6.2017   1. 7. 2017–2018  
Nové ustanovení § 106a ZDPH nastavuje podmínky, za kterých správce daně rozhodne, že je plátce nespolehlivým plátcem, a to ve vazbě na závažné porušení povinností vztahujících se ke správě daně. Tímto závažným porušením může být např. nepodávání přiznání k dani z přidané hodnoty či nesoučinnost plátce se správcem daně při ověřování skutečností uváděných v přiznání aj. Ustanovení nastavuje také podmínky, za jakých správce daně na žádost nespolehlivého plátce naopak rozhodne, že není nespolehlivým plátcem. Skutečnost, že je plátce nespolehlivým plátcem nebo není nespolehlivým plátcem, zveřejní správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.   Poruší-li osoba, která není plátcem, závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tato osoba je nespolehlivou osobou. Stejně jako v případě aplikace institutu nespolehlivého plátce správce daně jednoznačně vymezí, co se u neplátce považuje za závažné porušení povinností vztahujících se ke správě daně. Skutečnost, že je osoba nespolehlivou osobou, bude zveřejňována stejně jako nespolehliví plátci způsobem umožňujícím dálkový přístup.