dnes je 18.7.2019
Input:

Odložená daň při přeměnách společnosti a při nepeněžních vkladech

17.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.4.9
Odložená daň při přeměnách společnosti a při nepeněžních vkladech

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Přecenění aktiv při přeměnách společností a při nepeněžních vkladech majetku dává vzniknout rozdílům, které vyústí v odloženou daň. Přitom účetní hodnota majetku je v souladu s ustanoveními příslušného zákona (zákon o přeměnách nebo zákon o obchodních korporacích) zvýšena (nebo snížena) na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní výši. V tomto případě účtuje nabývající účetní jednotka odloženou daň přímo do vlastního kapitálu. Došlo-li k přecenění směrem nahoru, zvyšuje se účetní základna oproti daňové základně, což znamená v budoucnu připočitatelný (zdanitelný) přechodný rozdíl, a tedy odložený daňový závazek zaúčtovaný ve prospěch účtu (Dal) 481 souvztažně na vrub účtu (MD) vlastního kapitálu v účtové skupině 42 (např. na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let). Došlo-li k přecenění směrem dolu, je účetní základna nižší oproti daňové základně, což znamená v budoucnu odčitatelný přechodný rozdíl, je možné účtovat o odložené daňové pohledávce na vrub účtu (MD) 481 souvztažně ve prospěch účtu (Dal) vlastního kapitálu v účtové skupině 42 (např. na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let).

Příklad

Obchodní společnost vložila do základního