dnes je 23.4.2019
Input:

Odpočet DPH z PHM v rámci EU

22.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz se týká vrácení DPH plátcům v jiných členských státech EU.

Mohu si v DE nárokovat vrácení daně za pohonné hmoty ze zjednodušeného daňového dokladu? Na některých dokladech je UST-ID. Nr. začínající DE (u nás DIČ) uvedeno, na jiných je uvedeno pouze Steuer. Nr., např. 143/133/80816.

     Postup při vracení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiných členských státech plátcům, kteří mají sídlo nebo provozovnu v České republice, upravuje § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Výchozí pravidla pro vracení daně v dané oblasti obsahuje směrnice Rady 2008/9/ES. Podrobnější podmínky a specifika pro vracení daně si pak stanovují jednotlivé členské státy samostatně. Přehled požadavků jednotlivých členských států ohledně náležitostí žádosti o vrácení DPH lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/Preference_MS.xls

     Obecně platí, že plátce žádost o vrácení daně zaplacené v jiném členském státě podává pouze elektronicky prostřednictvím státu, ve kterém má své sídlo nebo provozovnu, tj. ve státě svého usazení. V tuzemsku tak plátce činí prostřednictvím portálu spravovaného Generálním finančním ředitelstvím (dále jen "GFŘ"). Oprávnění k přístupu na elektronický portál přidělí místně příslušný správce daně do 15 dnů ode dne obdržení žádosti o přidělení oprávnění k přístupu podané ve formátu a struktuře zveřejněné GFŘ a podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Přijetí žádosti o vrácení daně bude žadateli neprodleně potvrzeno prostřednictvím elektronického portálu. Podaná žádost je pak následně předána příslušnému členskému státu. Zpracování žádosti je pak plně v kompetenci státu refundace. Doporučujeme, aby si žadatel sledoval stav své žádosti, zda nebyla zamítnuta např. již v České republice (např. z důvodu, že není plátce, nepředložil platnou plnou moc apod.). Pro vracení daně kromě toho, že se jedná o tuzemského