Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k tématu:
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
 • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k zemi:

Nedostupné pro váš modul.

Vztahuje se k územní působnosti:

Nedostupné pro váš modul.

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

4.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7
Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

 JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu)

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo)

Věc:

Odvolání plné moci k převzetí mzdy (platu) za měsíc …….. 20…

 

Já, níže podepsaný ……………, jsem plnou mocí ze dne ………zmocnil svou manželku (partnerku, sestru,…) …………………, bytem ………………………, č. OP ……………………, aby převzala mzdu (plat) za měsíc květen 2017 u mého zaměstnavatele, společnosti ……………… se sídlem ………………………

 

Tímto shora uvedenou plnou moc ze dne………………odvolávám.

 

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Práce a mzdy | Super
Největší on-line knihovna v ČR
Týdenní DU zpravodajství
 +420 222 539 333  duprofi@du.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

 • Více než 20 000 dokumentů z oblasti daní, účetnictví,
  personalistiky a mezd
 • 220 - 260 nových garantovaných článků
  každý měsíc
 • Více než 500 právních předpisů
 • Garance aktuálnosti a správnosti
 • On-line semináře zdarma
 • Možnost získání Certifikátu celoživotního
  vzdělávání
 • Bezplatný odpovědní servis
   
   Napište nám
   Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
  Do not fill this: