dnes je 21.8.2019
Input:

Omezení daňového nákladu při prodeji cenného papíru

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.12.6 Omezení daňového nákladu při prodeji cenného papíru

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
 • § 24 odst. 2 písm. w) ZDP limituje daňový náklad

  • z nabývací ceny akcie, která není oceňována v souladu s účetními předpisy reálnou hodnotou,

  • z nabývací ceny kmenového listu, který není oceňován v souladu s účetními předpisy reálnou hodnotou (toto platí pro zdaňovací období započaté ne dříve než 1. 7. 2017, tj. od účinnosti novely zákonem č. 170/2017 Sb.), a

  • z nabývací ceny podílu na společnosti s ručením omezeným nebo na komanditní společnosti anebo na družstvu;

nabývací cena akcie, kmenového listu či podílu je v těchto případech daňově účinnou jen do výše příjmů z prodeje této akcie nebo tohoto podílu.

Zároveň se ale uvádí, že toto omezení se nepoužije u cenného papíru, který není podle právních předpisů upravujících účetnictví oceňován reálnou hodnotou pouze z toho důvodu, že poplatník daně z příjmů právnických osob je

 • mikro účetní jednotkou podle právních předpisů upravujících účetnictví [zde úprava přejímá s účinností od roku 2017 znění zrušeného § 24 odst. 2 písm. zy) ZDP], nebo

 • daňovým nerezidentem, který je povinen podle právního řádu státu, podle kterého je založen nebo zřízen, vést účetnictví, a příjem z prodeje cenného papíru není přičitatelný jeho stálé provozovně na území České republiky (toto je nová úprava).

 • § 24 odst. 2 písm. ze) ZDP limituje daňový náklad z pořizovací ceny směnky při prodeji, o níž je účtováno jako o cenném papíru;

  • pořizovací cena takové směnky (zachycená v účetnictví v souladu s účetními pravidly) ke dni jejího prodeje je daňově účinnou jen do výše příjmů z jejího prodeje.

 • § 24 odst. 2 písm. r) ZDP považuje za daňově účinnou hodnotu cenného papíru při prodeji, a to ve výši, jak je zachycená v účetnictví v souladu s účetními předpisy ke dni jeho