Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Opravné položky podle § 8a ZoR

12.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3 Opravné položky podle § 8a ZoR

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 8a ZoR umožňuje časovou tvorbu opravných položek k nepromlčeným pohledávkám, a to v závislosti na době od splatnosti a v některých případech i na aktivním vymáhání.

2008–2013   2014   2015–2018  
Aktivní vymáhání vyžadováno:
 • u pohledávek nad 200 000 Kč nebo

 • pokud se tvoří opravná položka > 20 %.

 
Aktivní vymáhání vyžadováno:
 • u cizích pohledávek nad 200 000 Kč.

 
Aktivní vymáhání vyžadováno:u cizích pohledávek nad 200 000 Kč.  
Maximální výše OP u aktivně vymáhaných pohledávek (v závislosti na době po splatnosti):
 • 20 %, je-li > 6 měsíců po splatnosti,

 • 33 %, je-li > 12 měsíců po splatnosti,

 • 50 %, je-li > 18 měsíců po splatnosti,

 • 66 %, je-li > 24 měsíců po splatnosti,

 • 80 %, je-li > 30 měsíců po splatnosti,

 • 100 %, je-li > 36 měsíců po splatnosti.

 
Maximální výše OP u aktivně vymáhaných pohledávek (v závislosti na době po splatnosti):
 • 50 %, je-li > 18 měsíců po splatnosti,

 • 100 %, je-li > 36 měsíců po splatnosti.

 
Maximální výše OP u aktivně vymáhaných pohledávek (v závislosti na době po splatnosti):
 • 50 %, je-li > 18 měsíců po splatnosti,

 • 100 %, je-li > 30 měsíců po splatnosti.

 
Maximální výše OP u pohledávek nevymáhaných aktivně:
 • 20 %, je-li > 6 měsíců po splatnosti.

 
Maximální výše OP u pohledávek nevymáhaných aktivně:
 • 50 %, je-li > 18 měsíců po splatnosti,

 • 100 %, je-li > 36 měsíců po splatnosti.

 
Maximální výše OP u pohledávek nevymáhaných aktivně:
 • 50 %, je-li > 18 měsíců po splatnosti,

 • 100 %, je-li > 30 měsíců po splatnosti.

 

Komentář:

Cizí pohledávkou nad 200 000 Kč (u níž je požadováno v úpravě od roku 2014 aktivní vymáhání) rozumíme pohledávku nabytou postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku byla vyšší než 200 000 Kč.

Aktivní vymáhání viz „Vliv aktivního vymáhání pohledávek na tvorbu opravných položek”.

Ačkoliv je výše tvorby limitována počtem měsíců po splatnosti, rozhodující, zda aplikovat postup platný od 2014 či postup starý, platný do konce roku 2013, závisí na datu vzniku pohledávky.

Pro zkrácení doby po splatnosti, kdy je