dnes je 16.6.2019
Input:

Novela zákona o DPH 2019: Sazby daně

29.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.0910.1
Novela zákona o DPH 2019: Sazby daně

Ing. Dana Langerová

Novelami zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”), které vyšly ve Sbírce zákonů v roce 2019, došlo ke změnám také v oblasti sazeb daně.

Sazba daně u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících od 1. 2. 2019

Zákon č. 6/2019 Sb., kterým došlo s účinností od 1. 2. 2019 ke změně v oblasti sazeb daně, vyšel ve Sbírce zákonů již dne 17. 1. 2019. Změna se týká sazby daně u hromadné pravidelné pozemní a vodní dopravy cestujících a jejich zavazadel. Do 31. 1. 2019 byly uvedené služby obsaženy v příloze č. 2 k zákonu o DPH a byla u nich uplatňována první snížená sazba daně, tedy 15 %. Nově byla do zákona o DPH vložena příloha č. 2a, která obsahuje seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně, tedy 10 %. Jedná se o položky CZ-CPA 49 – Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky a 50 – Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. Druhé snížené sazbě daně tak podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

V příloze č. 2a k ZDPH je dále uvedeno, že pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,