Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Paušální výdaje

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3.4 Paušální výdaje

Ing. Miloš Hovorka

Dílčí základ daně   Uplatnění paušálních výdajů   Výše paušálních výdajů   Poznámka, tip, doporučení  
Příjmy ze závislé činnosti   Nelze.      
Příjmy ze samostatné činnosti   Lze.   80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.   § 7 odst. 7 písm. a) ZDP

Živností řemeslnou je např. řeznictví a uzenářství, pekařství, cukrářství, kovářství, podkovářství, hodinářství, zednictví, klempířství, holičství a kadeřnictví.

Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP ve znění do konce roku 2017 omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti (které je od roku 2018 zrušeno), tak pro něj také platí nový limit 800 000 Kč, a nikoliv dosavadní limit 1 600 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb.).  
60 % z příjmů ze živnostenského podnikání, s výjimkou příjmů ze živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.   § 7 odst. 7 písm. b) ZDP

Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP ve znění do konce roku 2017 omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti (které je od roku 2018 zrušeno), tak pro něj také platí nový limit 600 000 Kč, a nikoliv dosavadní limit 1 200 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb.).  
40 % z příjmů z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 400 000 Kč.   § 7 odst. 7 písm. d) ZDP
Příjmy z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění, jsou např. příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny, který je podnikáním, příjmy advokátů, daňových poradců, auditorů nebo soukromých lékařů.
Příjmy z činnosti poplatníka, kterou poplatník vykonává bez podnikatelského oprávnění, přestože k této činnosti podnikatelské oprávnění potřeba je, jsou podle pokynu GFŘ D-22 podřazeny pod § 7 odst. 1 písm. c) ZDP, tj. pod příjmy z jiného podnikání neuvedeného v § 7 odst. 1 písm. a) a b) ZDP.
V návaznosti na předchozí větu pak poplatník může v souladu s § 7 odst. 7 ZDP uplatnit k těmto příjmům výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů, maximálně do výše 400 000 Kč (z Informace GFŘ ČR vyplývá, že to platí například i pro příjmy bez živnostenského oprávnění z tzv. sdílené ekonomiky, např. při poskytování ubytovacích služeb na platformě Airbnb nebo při poskytování přepravních služeb na platformě Uber).

Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP ve znění do konce roku 2017 omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti (které je od roku 2018 zrušeno), tak pro něj také platí nový limit 400 000 Kč, a nikoliv dosavadní limit 800 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb.)-  
30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč.   § 7 odst. 7 písm. c) ZDP

Příjmy z nájmu jsou příjmy podle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP.
Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP ve znění do konce roku 2017 omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti (které je od roku 2018 zrušeno), tak pro něj také platí nový limit 300 000 Kč, a nikoliv dosavadní limit 600 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb..  
Příjmy z kapitálového majetku   Nelze.      
Příjmy z nájmu   Lze.   30 % z příjmů z nájmu; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 300 000 Kč.   § 9 odst. 4 ZDP
Pokud pro rok 2017 poplatník bude chtít, aby pro něj neplatilo ustanovení § 35c ZDP ve znění do konce roku 2017 omezující uplatnit slevy na manželku (manžela) a daňové zvýhodnění na vyživované děti (které je od roku 2018 zrušeno), tak pro něj také platí nový limit 300 000 Kč, a nikoliv dosavadní limit 600 000 Kč (bod 13 přechodných ustanovení zákona č. 170/2017 Sb.).  
Ostatní příjmy   Lze pouze u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem   80 % z těchto příjmů; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.   § 10 odst. 4 ZDP  

Komentář:
Omezení paušálních výdajů vyplývá z § 12 odst. 1 ZDP, podle kterého platí, že pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši a nikoliv výdaje procentem z příjmů. Dále z § 12 odst. 2 ZDP platí, že pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů (např. u příjmů z nájmu podle § 9 ZDP), mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši a nikoliv paušální výdaje.


Tip

Z hlediska daně z příjmů je rozhodující na základě jaké právní úpravy poplatník činnost vykonává.

Příklad

Podnikatel překládá pro různé firmy. Jaký daňový paušál může uplatnit?

Z hlediska daně z příjmů je rozhodující na základě jaké právní úpravy poplatník uvedenou