Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Platenie dane v splátkach

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.5 Platenie dane v splátkach

Kolektív autorov

Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach, ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa daňového poriadku alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka. Daňový subjekt spolu so žiadosťou predloží aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie, pričom povinnosť predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.


Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. V žiadosti môže daňový subjekt