dnes je 23.3.2019
Input:

Podávání vyúčtování srážkové daně

23.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 Podávání vyúčtování srážkové daně

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 38d odst. 9 ZDP ukládá plátci daně povinnost podat místně příslušnému správci daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby (vyúčtování srážkové daně), podle něhož lhůtu stanovenou pro podání tohoto vyúčtování nelze prodloužit.

2008–2010   2011–2012   2013–2018  
Lhůta pro podání vyúčtování je do 30 dnů ode dne, v němž byl plátce daně povinen za rozhodné období odvést poslední daňovou povinnost (§ 69 ZSDP).   Lhůta pro podání vyúčtování je do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku - § 137 DŘ.   Lhůta pro podání vyúčtování je do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku – § 137 DŘ.  
Aplikace: naposledy pro vyúčtování za rok 2009.   Aplikace: poprvé pro vyúčtování za rok 2010, naposledy za rok 2011.   Aplikace: poprvé pro vyúčtování za rok 2012.  

Komentář:

Podle úpravy v daňovém řádu se vyúčtování považuje za daňové tvrzení.