dnes je 19.5.2019
Input:

Podpisový řád

13.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7
Podpisový řád

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Vnitřní předpis vymezuje podpisové vzory statutárního orgánu a oprávněných zaměstnanců podepisovat účetní doklady a jiné účetní záznamy.

Jedna z možných variant:

Podpisový řád

- podpisové vzory statutárního orgánu a oprávněných zaměstnanců podepisovat účetní doklady a jiné účetní záznamy v účetní jednotce.

PŘÍJMENÍ, JMÉNO,TITUL   FUNKCE   PODPISOVÝ VZOR  
  Jednatel    
  Generální ředitel (GŘ)    
  Provozní ředitel(zástupce GŘ)    
  Finanční ředitel    
  Hlavní účetní    
  Pokladní    
  …………….    
     

Za aktualizaci podpisového řádu odpovídá:

Tento vnitřní předpis má návaznost na vnitřní předpis „Oběh účetních dokladů”.

Komentář:

V uvedené variantě vnitřního předpisu předpokládáme, že ve firmě se podepisují účetní doklady a další záznamy vlastnoručním podpisem. Zákon o účetnictví (a další předpisy) připouští i jiné varianty – uznávaný elektronický podpis nebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě. V souladu s tím je třeba ve firmě upravit i vnitřní předpis.

Zákon o účetnictví v § 33a ZoÚ stanoví:

Podpisovým záznamem se rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný elektronický podpis podle zvláštního právního předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být použity v případech, kdy je vyžadován vlastnoruční podpis. U případů týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky lze použít jako podpisový záznam