Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pokuty

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.11 Pokuty

Kolektív autorov

Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správny delikt ak :
a) nepodá daňové priznanie v

  • - ustanovenej lehote - pokuta od 30 eur až do 16 000 eur,
  • - lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku od 30 eur až do 16 000 eur
  • - lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku - pokuta od 60 eur až do 32 000 eur,

b) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote - pokuta od 60 eur až do 20 000 eur,

c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote - pokuta od 30 eur až do 3 000 eur

d) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane - pokuta od 60 eur až do 3 000 eur,

e) uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,

f) zaplatí podľa osobitných predpisov bez podania