dnes je 29.5.2020

Input:

Poplatník bez učiněného Prohlášení k dani z příjmů

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.1 Poplatník bez učiněného Prohlášení k dani z příjmů

Ing. Olga Krchovová

V roce 2018 dochází ke změně v uplatňování srážkové daně u zaměstnanců bez učiněného Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Příjmy ze závislé činnosti jsou zdaněny srážkovou daní v případě, že se jedná o příjmy

  1. plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, nebo
  2. v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč.

Základ daně tvoří příjem zaměstnance zvýšený o zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele, v případě souběhu příjmů podle bodu a) a b) se zdaňuje (a zaokrouhluje) každý typ příjmu samostatně.

Příjmy, které přesahují uvedené limity, se zdaňují zálohovou daní, může tedy docházet k souběhu dvou typů daně u jednoho zaměstnance.

Předchozí úprava: Od roku 2014 do roku 2017, pokud poplatník nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, musel zaměstnavatel uplatnit zálohu daně bez ohledu na výši zdanitelného příjmu. Srážková daň se uplatnila jen u zaměstnance, který nepodepsal Prohlášení poplatníka daně z příjmů, pracoval na základě dohody o provedení práce a odměna v kalendářním měsíci nepřekročila u jednoho zaměstnavatele v souhrnu 10 000 Kč, a to bez ohledu na ostatní příjmy zdaněné zálohovou daní.

Priklad

Příklad 1 – pracovní poměr s příjmem 4 500 Kč

Poplatník má uzavřen pracovní poměr a jeho měsíční příjem činí 4 500 Kč. Prohlášení poplatníka daně z příjmů nemá učiněno. Zaměstnavateli doložil potvrzení o úhradě zdravotního pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu od druhého zaměstnavatele.

Příjem v měsíci  4 500 Kč  
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem  4 500 × 13,5 % = 607,50, zaokr. 608 Kč
608 : 3 = 202,67, zaokr. 203 Kč
608 – 203 = 405 Kč  
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem  203 Kč  
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem  4 500 × 25 % = 1 125 Kč  
Sociální pojištění hrazené zaměstnancem  4 500 × 6,5 % = 292,50, zaokr. 293 Kč  
Daňový základ  4 500 + 405 + 1 125 = 6 030 Kč  
Daňový základ zaokrouhlený  6 100 Kč  
Záloha daně 15 %  6 100 × 15 % = 915 Kč  
Čistá mzda  4 500 – 203 – 293 – 915 = 3 089 Kč  
Priklad

Příklad 2 – DPP s odměnou do 10 000 Kč

Zaměstnanec pracuje na dohodu o provedení práce s odměnou ve výši 8 000 Kč a nemá učiněno Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Příjem v měsíci  8 000 Kč  
Zdravotní pojištění  0  
Sociální pojištění  0  
Daňový základ  8 000 Kč  
Srážková daň  1 200 Kč  
Čistá mzda  6 800 Kč  
Priklad

Příklad 3 – DPP s odměnou nad 10 000 Kč

Zaměstnanec pracuje na dohodu o provedení práce a neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Není pojištěncem státu. Měsíční odměna činí 15 000 Kč.

Příjem v měsíci  15 000 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  15 000 × 13,5 % = 2 025 Kč,
1 620 : 3 = 675 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  1 350 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  6,5 % × 15 000 = 975 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  25 % × 15 000 = 3 750 Kč  
Daňový základ  15 000 + 1 350 + 3 750 = 20 100 Kč  
Zaokrouhlený základ daně  20 100 Kč  
Záloha daně 15 %  3 015 Kč  
Čistá mzda  15 000 – 675 – 975 – 3 015 = 10 335 Kč  
Priklad

Příklad 4 – pracovní poměr s příjmem zakládajícím účast na NP

Zaměstnanec má smluvní mzdu ve výši 4 000 Kč s úvazkem 10 hodin týdně. U plátce neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Doložil potvrzení, že u jiného plátce se zdravotní pojištění hradí alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Příjem v měsíci  4 000 Kč  
Zdravotní pojištění  4 000 × 13,5 % = 540 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  540 : 3 = 180 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  540 – 180 = 360 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  4 000 × 6,5 % = 260 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  4 000 × 25 % = 1 000 Kč  
Daňový základ  4 000 + 360 + 1 000 = 5 360 Kč  
Zaokrouhlený daňový základ  5 400 Kč  
Záloha daně 15 %  810 Kč  
Čistá mzda  4 000 – 180 – 260 – 810 = 2 750 Kč  
Priklad

Příklad 5 – DPČ s nízkým příjmem nezakládajícím účast na NP

Poplatník pracuje v rámci dohody o pracovní činnosti s pevně sjednanou odměnou 2 200 Kč za měsíc a rozsahem výkonu práce 5 hodin týdně. Neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Příjem v měsíci  2 200 Kč  
Zdravotní pojištění  0  
Sociální pojištění  0  
Daňový základ  2 200 Kč  
Srážková daň 15 %  330 Kč  
Čistá mzda  2 200 – 330 = 1 870 Kč  
Priklad

Příklad 6 – dvojí základ daně u zaměstnance

Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a pracuje na základě pracovního poměru se stanovenou mzdou ve výši 4 000 Kč. U téhož plátce pracuje i na dohodu o provedení práce s odměnou ve výši 8 000 Kč. Je pojištěncem státu (doložil potvrzení o pobírání invalidního důchodu).

U příjmu z pracovního poměru bude uplatněna záloha daně:

Příjem v měsíci  4 000 Kč  
Zdravotní pojištění  4 000 × 13,5 % = 540 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance  540 : 3 = 180 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele  540 – 180 = 360 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnance  4 000 × 6,5 % = 260 Kč  
Sociální pojištění za zaměstnavatele  4 000 × 25 % = 1 000 Kč  
Daňový základ  4 000 + 360 + 1 000 = 5 360 Kč  
Zaokrouhlený daňový základ  5 400 Kč  
Záloha daně 15 %  810 Kč  
Čistá mzda  4 000 – 180 – 260 – 810 = 2 750 Kč  

U příjmu z DPP bude uplatněna srážková daň:

Příjem z DPP  8 000 Kč  
Zdravotní pojištění  0  
Sociální pojištění  0  
Daňový základ  8 000 Kč  
Srážková daň  1 200 Kč  
Čistá mzda z DPP  6 800 Kč  

.

Čistá mzda celkem za měsíc  2 750 + 6 800 = 9 550 Kč  
Priklad

Příklad 7 – souběh DPČ a DPP u zaměstnance

Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a pracuje na základě dohody o pracovní činnosti (DPČ) se stanovenou odměnou ve výši 2 400 Kč. U téhož plátce pracuje i na dohodu o provedení práce (DPP) s odměnou ve výši 10 000 Kč. Je pojištěncem státu (doložil rozhodnutí o přiznání starobního důchodu).

A) Odměny byly vyplaceny ve sjednané výši.

B) Odměna z DPČ byla navýšena o 100 Kč na částku 2 500 Kč.

C) Odměna z DPČ byla navýšena o 150 Kč na částku 2 550 Kč.

D) Odměna z DPP byla navýšena o 500 Kč na částku 10 500 Kč.

E) Odměna z DPP byla navýšena o 1 000 Kč (na 11 000 Kč), odměna z DPČ byla navýšena o 600 Kč (na 3 000 Kč).

A) Odměny byly vyplaceny ve sjednané výši.

 DPP DPČ 
Příjem  10 000 Kč  2 400 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance    
Zdravotní pojištění za zaměstnavatele    
Sociální pojištění za zaměstnance    
Sociální pojištění za zaměstnavatele    
Daňový základ  10 000 Kč  2 400 Kč  
Zaokrouhlený daňový základ  10 000 Kč  2 400 Kč  
Zálohová daň 15 %    
Srážková daň 15 %  1 500 Kč  360 Kč  
Čistá odměna  8 500 Kč  2 040 Kč  

Čistá odměna celkem za měsíc= 8 500 + 2 040 = 10 540 Kč

B) Odměna z DPČ byla navýšena o 100 Kč na částku 2 500 Kč.

 DPP  DPČ 
Příjem  10 000 Kč  2 500 Kč  
Zdravotní pojištění za zaměstnance   113 Kč