Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Použitie kurzov pri zahraničnej pracovnej ceste

5.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.29 Použitie kurzov pri zahraničnej pracovnej ceste

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Eva Mihalíková

Pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty sa postupuje podľa:

  • zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách

  • zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

Kurz prepočtu pri vyúčtovaní zahraničného stravného:

Pri vyúčtovaní položky zahraničného stravného v cudzej mene sa pri prepočte zahraničnej meny postupuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 6 ZCN. Podľa tohto ustanovenia sa pri vyúčtovaní sumy stravného a jeho prepočte z meny EUR na cudziu menu a naopak použije referenčný výmenný kurz vyhlásený Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska (NBS), ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta alebo iná skutočnosť zakladajúca nárok na stravné začala. V prípade potreby sa však môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť na poskytnutí preddavku aj v inej mene ako je mena ustanovená pre danú krajinu.

Kurz použitý pri prepočte ostatných cestovných náhrad:

Pri vyúčtovaní ostatných