dnes je 21.5.2019
Input:

Přehled judikatury trochu jinak - Běh promlčecí lhůty

7.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.25.26.08
Přehled judikatury trochu jinak – Běh promlčecí lhůty

JUDr. Petr Bukovjan

Judikát
Jedna věc je mít dojem, že rozvázání pracovního poměru není po právu, druhá věc je učinit k tomu odpovídající kroky. Nepomůže brečet, hrozit či jinak dávat najevo svůj nesouhlas. Je třeba se bránit soudní cestou. Jak totiž stanoví § 72 ZP, neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Zdůrazňuji „u soudu”. Postrádá jakýkoliv smysl obracet se v takové věci třeba na orgány inspekce práce. Ty mohou v rámci své kompetence zkoumat, zdali zaměstnavatel během procesu rozvázání pracovního poměru neporušil některou ze svých povinností, a pokud ano, tedy mu za přestupek uložit pokutu. Rozhodovat o platnosti právních jednání jim ale logicky nepřísluší, k tomu je povolán toliko soud.

Vyplatí se uvedené lhůtě věnovat náležitou pozornost. Tím spíše, že je lhůtou hmotněprávní a prekluzivní (propadnou). Co to znamená? Že žalující strana musí své podání nejpozději v poslední den lhůty doručit soudu (nestačí podání u provozovatele poštovních služeb) a že po uplynutí dotčené lhůty se soud již nemůže otázkou platnosti rozvazovacího právního jednání